Ευχαριστούμε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο Συνέδριο και συνέβαλαν στην επιτυχία του! Διαβάστε περισσότερα νέα...

 

 

Παράλληλες Εκδηλώσεις

 

1. Φοιτητικός Διαγωνισμός Ταινιών Ντοκυμαντέρ με θέμα την Πόλη και την Αρχιτεκτονική

Στο διάστημα 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015, διοργανώνεται στο Βόλο το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού, το ΤΜΧΠΠΑ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ , οργανώνει Φοιτητικό Διαγωνισμό Ταινιών Ντοκυμαντέρ με τίτλο «Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις της πόλης» και αντικείμενο την πόλη και την αρχιτεκτονική (Υπεύθυνος για το διαγωνισμό: Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Διευθυντής του Εργαστηρίου - Βασίλης Μπουρδάκης).

Θα απονεμηθούν δύο βραβεία (με 4 και 2 DVDs): το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και το Βραβείο Κοινού

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Την αφίσα για το διαγωνισμό τη φιλοτέχνησε ο Αλέξανδρος Ψυχούλης.

 

cinema

Προβολή | Αποθήκευση

 

2. Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποφάσισε τη διοργάνωση ειδικών συνεδριών για νέους επιστήμονες, ηλικίας μέχρι και 35 ετών, με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών και επαγγελματικών τους πονημάτων.

Στις συγκεκριμένες συνεδρίες παρέχεται περισσότερος χρόνος για συζήτηση μετά την παρουσίαση κάθε εργασίας προκειμένου οι νέοι ερευνητές να λάβουν εποικοδομητικές επισημάνσεις. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στις συνεδρίες για νέους επιστήμονες θα κριθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή, και οι τρεις καλύτερες εργασίες θα βραβευθούν (με tablet, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και εξωτερικο σκληρό δίσκο).

Η συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων προϋποθέτει:

  1. την υποβολή τελικού άρθρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
  2. την πλήρωση του ηλικιακού περιορισμού από το σύνολο των μελών της συγγραφικής ομάδας, και
  3. τη μη κατοχή θέσης μέλους ΔΕΠ από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας.

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή με περισσότερα του ενός άρθρα. Για τη συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων απαιτείται η θετική εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής.

Η Οργανωτική Επιτροπή προτρέπει τους φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες να δηλώσουν συμμετοχή υποβάλλοντας περίληψη με υλικό από εξαμηνιαίες και διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές διατριβές ή τη διδακτορική τους έρευνα.

Υπεύθυνος της εκδήλωσης, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Καλλιώρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συγγραφείς οι οποίοι έλαβαν θετική εισήγηση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλούνται να υποβάλουν τα πλήρη κείμενα προς αξιολόγηση και πιθανή βράβευση έως τις 20/07/2015. Η Επιστημονική Επιτροπή πρόκειται να αποστείλει κείμενο με επισημάνσεις και σχόλια προς τους συγγραφείς στις 10/08/2015. Στη συνέχεια, οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν τα αναθεωρημένα πλήρη κείμενα στο email του συνεδρίου έως τις 10/09/2015.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς των πλήρων κειμένων να τηρήσουν τις επίσημες προδιαγραφές που έχουν ανακοινωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου (μπορούν να βρεθούν εδώ .)

Τα άρθρα θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

      α) διάρθρωση, συνοχή και ύφος κειμένου (25%),

      β) εύρεση και αξιοποίηση των κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών (15%),

      γ) πληρότητα και βάθος ανάλυσης (25%),

      δ) τήρηση των προδιαγραφών που έχουν δοθεί (10%), και

      ε) παρουσίαση εργασίας (25%).

Θα δοθούν τρία βραβεία και δυο έπαινοι. Αυτές οι πέντε καλύτερες εργασίες θα είναι υποψήφιες προς δημοσίευση σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού ΑΕΙΧΩΡΟΣ. Η δημοσίευση των άρθρων προϋποθέτει την εκ νέου υποβολή τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού, προκειμένου να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία κρίσης.

 

3. Ανάρτηση Πινακίδας Παρουσίασης Εισήγησης (POSTER)

Εκτός των προφορικών παρουσιάσεων των εργασιών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα παρουσίασης των εργασιών σε πινακίδα (poster), αφού οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν κατά την υποβολή της περίληψής τους το πεδίο "ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ" (poster). 

Τα poster θα κριθούν από ειδική επιτροπή και θα βραβευθεί το καλύτερο poster (με ψηφιακό ραδιόφωνο/ρολόϊ και multimedia ακουστικά) αναφορικά με την ποιότητα τόσο του περιεχομένου όσο και της αισθητικής του. Τα κριτήρια αξιολόγησης των poster υπάρχουν εδώ.

Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες με πινακίδα παρουσίασης εισήγησης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πλήρες κείμενο για την παρουσίασή τους, σύμφωνα με τις προθεσμίες και τις προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό οδηγό εδώ ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου ().

Το πρότυπο ζώνης με τα διακριτικά του Συνεδρίου για τον τίτλο του poster και τα στοιχεία των εισηγητών υπάρχει εδώ.

Η παρουσίαση του κάθε poster θα είναι υποχρεωτική και θα διαρκεί 5 λεπτά, ενώ θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Υπεύθυνος της εκδήλωσης, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Άρης Σαπουνάκης.

 

4. Εκδήλωση για τις Διπλωματικές Εργασίες που εκπονήθηκαν στο ΤΜΧΠΠΑ την εικοσαετία 1994-2014

Παρουσίαση του ηλεκτρονικού τόμου που περιλαμβάνει την καταγραφή και παρουσίαση όλων των διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι οποίες εκπονήθηκαν και παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της εικοσαετίας 1994- 2014.

Την εκδήλωση συντονίζει ο Καθηγητής του ΤΜΧΠΠΑ Ηλίας Μπεριάτος που επιμελήθηκε την έκδοση.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής
περίληψης:
12/01/2015
Νέα προθεσμία υποβολής
περιλήψεων:
23/03/2015
Νέα κοινοποίηση απόφασης
αποδοχής περιλήψεων
(με σχόλια):
18/05/2015
Προθεσμία υποβολής ταινιών
για το διαγωνισμό:
22/06/2015
Νέα υποβολή πλήρους κειμένου
(για ένταξη στα πρακτικά)
ή διορθωμένης περίληψης:
20/07/2015
(Νέο) Επιλογή ταινιών για
προβολή στο διαγωνισμό:
27/07/2015
(Νέο) Καταληκτική ημερομηνία
έγκαιρης εγγραφής:
31/07/2015
Καταληκτική ημερομηνία
εγγραφής εισηγητών
για ένταξη στο πρόγραμμα:
04/09/2015

Χορηγοί


epsa
.
  banner 80x180 low
LOGO OLYMPOS PANTONE  
 maketa1  

bannerparallilon

 

rss logo      facebook logo      twitter logo

 

prd2

 

 

Σύμβουλοι Διοργάνωσης


AlphaWeb320.