Ευχαριστούμε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο Συνέδριο και συνέβαλαν στην επιτυχία του! Διαβάστε περισσότερα νέα...

 

 

Υποβολή Εργασιών

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να παρουσιάσουν τις εργασίες τους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις περιλήψεις τους από 12 Ιανουαρίου έως 23 Φεβρουαρίου 2015, διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής.

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να εντάσσονται στους κεντρικούς θεματικούς άξονες του συνεδρίου (χωροταξία, πολεοδομία, αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, περιβάλλον) και τα σχετικά με αυτούς γνωστικά αντικείμενα.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι: νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος, θαλάσσια χωροταξία, χωρικές επιπτώσεις της κρίσης, κλιματική αλλαγή και δράση, προστασία οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας, μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα, στεγαστική πολιτική, διαχείριση ακινήτων (real estate), καινοτομία και επιχειρηματικότητα, χωροθέτηση επενδύσεων, γεωπληροφορική, μεγάλα δεδομένα (big data), ανοικτά δεδομένα (open data), αστική αναγέννηση, ποιότητα ζωής, κοινωνικά προβλήματα και χωρική ανάπτυξη, δημογραφικές εξελίξεις, πρωτογενής τομέας και βιώσιμος σχεδιασμός της διατροφής (sustainable food planning), ελεύθερος χρόνος (τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, διασκέδαση), μάρκετινγκ και branding τόπου, σχεδιασμός του ήχου (sound planning), πόλη και κινηματογράφος κ.ά.

Προβλέπoνται ειδικές συνεδρίες για νέους επιστήμονες.

Διαμέσου του συστήματος θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προφορικής παρουσίασης ή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster). Όλες οι υποβληθείσες περιλήψεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και όσες εγκριθούν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Οι πλήρεις εργασίες των εγκεκριμένων περιλήψεων που θα υποβληθούν έως τις 20 Ιουλίου 2015 θα ενταχθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Οδηγίες υποβολής περίληψης

Για την υποβολή της περίληψης, οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα που παρέχεται από το συνέδριο (Κατεβάστε το υπόδειγμα περίληψης). Η έκταση του καθαρού κειμένου της περίληψης θα πρέπει να είναι από 350 έως 500 λέξεις. Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. τον τίτλο,
  2. τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων και την ιδιότητά τους,
  3. τον κεντρικό θεματικό άξονα στον οποίο εντάσσεται η εισήγηση,
  4. 3-5 λέξεις κλειδιά, και
  5. 3-10 βασικές βιβλιογραφικές αναφορές

Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να οριστούν σε 2,5 εκ. (πάνω-κάτω και αριστερά-δεξιά) και να προτιμηθεί γραμματοσειρά Times New Roman 11 στιγμών για ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση τον τίτλο (12 στιγμές).

Οδηγίες υποβολής poster

Για την υποβολή του poster, οι συγγραφείς θα πρέπει να συμβουλευθούν τις σχετικές οδηγίες (Κατεβάστε τις οδηγίες για το poster).

Τα poster δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αλλά παραδίδονται σε έντυπη μορφή πριν την έναρξη του συνεδρίου.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και πλήρες κείμενο έως τις 20/7, εκτός από την περίληψη, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω.

Οδηγίες υποβολής πλήρους κειμένου

Η υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας είναι προαιρετική και απαιτείται μόνο για την ένταξη στα πρακτικά του συνεδρίου. Οι υποβολές των πλήρων κειμένων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 20/7 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Κατεβάστε τις προδιαγραφές του πλήρους κειμένου

Κατεβάστε το υπόδειγμα του πλήρους κειμένου

 

Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής περιλήψεων θα ενεργοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου

 

Για κάθε υποβολή θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό μέσω της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Για την δημιουργία λογαριασμού απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: το Ονοματεπώνυμο σας, τα επιθυμητά Όνομα Χρήστη και Κωδικός Χρήστη και η Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας.

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας θα λάβετε αμέσως ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου και να υποβάλετε την περίληψή σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύνδεση).

Η φόρμα εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά για κάθε περίληψη, συμπεριλαμβάνοντας τον τίτλο και τα στοιχεία επικοινωνίας των συγγραφέων.

Για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε μπορείτε να χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογή αρχείου. Προτείνουμε να ονομάσετε το αρχείο σας βάσει του επωνύμου και ονόματός σας με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. PapadopoulosG για τον Γιώργο Παπαδόπουλο), προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης. Το αρχείο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγεθος του 1MB ενώ μόνο οι τύποι αρχείων PDF, DOC, DOCX και ODF είναι δεκτοί. Μόλις επιβεβαιώσετε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά, παρακαλούμε πατήστε το κουμπί Υποβολή.

Η φόρμα παρέχει επίσης στους συγγραφείς την ευκαιρία να διαχειριστούν την υποβολή τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, είτε με την επεξεργασία της αρχικής τους υποβολής ή με τη διαγραφή και την εκ νέου υποβολή της περίληψής τους.

Μετά την υποβολή της περίληψής σας θα λάβετε ενημερωτικό e-mail με το μοναδικό αριθμό αναφοράς για την υποβολή σας. Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το e-mail, καθώς ο αριθμός αυτός θα είναι απαραίτητος για την επικοινωνία σας μαζί μας σχετικά με την περίληψή σας. Κάθε φορά που ενημερώνετε ή διαγράφετε την υποβολή σας θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις αλλαγές.

Η νέα προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων είναι στις 23 Μαρτίου 2015.

Για οποιοδήποτε ζήτημα που προκύψει κατά τη διαδικασία υποβολής της περίληψης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνεδρίου .

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής
περίληψης:
12/01/2015
Νέα προθεσμία υποβολής
περιλήψεων:
23/03/2015
Νέα κοινοποίηση απόφασης
αποδοχής περιλήψεων
(με σχόλια):
18/05/2015
Προθεσμία υποβολής ταινιών
για το διαγωνισμό:
22/06/2015
Νέα υποβολή πλήρους κειμένου
(για ένταξη στα πρακτικά)
ή διορθωμένης περίληψης:
20/07/2015
(Νέο) Επιλογή ταινιών για
προβολή στο διαγωνισμό:
27/07/2015
(Νέο) Καταληκτική ημερομηνία
έγκαιρης εγγραφής:
31/07/2015
Καταληκτική ημερομηνία
εγγραφής εισηγητών
για ένταξη στο πρόγραμμα:
04/09/2015

Χορηγοί


epsa
.
  banner 80x180 low
LOGO OLYMPOS PANTONE  
 maketa1  

bannerparallilon

 

rss logo      facebook logo      twitter logo

 

prd2

 

 

Σύμβουλοι Διοργάνωσης


AlphaWeb320.