Ευχαριστούμε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο Συνέδριο και συνέβαλαν στην επιτυχία του! Διαβάστε περισσότερα νέα...

 

 

H Κριτική Επιτροπή απονέμει:

Το 1ο Βραβείο καλύτερης ταινίας εξ ημισείας στις ταινίες: Tempo Moderato της Ιωάννας Σωτηρίου και The little prince at Gezi του Χρήστου Πολυμέρη

Εύφημο Μνεία στην ταινία: Reflejos Deconstructivos de una Plaza Vieja των Αλίκη Βαϊνά, Ειριάννα Βαϊνά και Δανάη Τουρσόγλου-Παπαλεξανδρίδου

Το Βραβείο Κοινού, μετά από ψηφοφορία, απονέμεται στην ταινία: 
Tempo Moderato της Ιωάννας Σωτηρίου.


Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες!

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής
περίληψης:
12/01/2015
Νέα προθεσμία υποβολής
περιλήψεων:
23/03/2015
Νέα κοινοποίηση απόφασης
αποδοχής περιλήψεων
(με σχόλια):
18/05/2015
Προθεσμία υποβολής ταινιών
για το διαγωνισμό:
22/06/2015
Νέα υποβολή πλήρους κειμένου
(για ένταξη στα πρακτικά)
ή διορθωμένης περίληψης:
20/07/2015
(Νέο) Επιλογή ταινιών για
προβολή στο διαγωνισμό:
27/07/2015
(Νέο) Καταληκτική ημερομηνία
έγκαιρης εγγραφής:
31/07/2015
Καταληκτική ημερομηνία
εγγραφής εισηγητών
για ένταξη στο πρόγραμμα:
04/09/2015

Χορηγοί


epsa
.
  banner 80x180 low
LOGO OLYMPOS PANTONE  
 maketa1  

bannerparallilon

 

rss logo      facebook logo      twitter logo

 

prd2

 

 

Σύμβουλοι Διοργάνωσης


AlphaWeb320.