Ευχαριστούμε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο Συνέδριο και συνέβαλαν στην επιτυχία του! Διαβάστε περισσότερα νέα...

 

 

Η Επιτροπή Επιστημονικής Υποστήριξης των Ειδικών Συνεδριών Νέων Επιστημόνων στο πλαίσιο του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας αξιολόγησε τα άρθρα τα οποία συμμετείχαν στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων και απονέμει:

  • το 1ο βραβείο καλύτερου άρθρου στον Χαράλαμπο Τσαβδάρογλου για το άρθρο με τίτλο «Ο διεκδικούμενος Κοινός Χώρος, μεταξύ δημιουργικής πόλης και εξεγερμένης πόλης: η περίπτωση της Ιστάνμπουλ»,
  • το 2ο βραβείο καλύτερου άρθρου στον Νικόλαο Ρεμπή για το άρθρο με τίτλο «Εντοπισμός γεωγραφικά αποκλεισμένων περιοχών και κατοίκων της Περιφέρειας Κρήτης από το αγαθό της υγείας»,
  • το 3ο βραβείο καλύτερου άρθρου στην Μαγδαληνή Ντούρα και την Ήρα Παπαδάκου-Μαραγκού για το άρθρο με τίτλο «Κοινωνική δυναμική και χωρικές μεταλλάξεις: Το παράδειγμα του Μεταξουργείου»,
  • έπαινο στον Χαράλαμπο Κυριακίδη για το άρθρο με τίτλο «Προσεγγίζοντας τη λειτουργία του αστικού χώρου με γνώμονα τις τοπικές παραμέτρους: Συγκριτική μελέτη μεταξύ Λάρισας και Nottingham»
  • έπαινο στον Νίκο Καπιτσίνη για το άρθρο με τίτλο «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην μετακίνηση επιχειρήσεων: Συγκριτική ανάλυση από Ελλάδα και Βουλγαρία»,

Η συμμετοχή κάποιου άρθρου στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων επιστημόνων, και η εξ αυτής απορρέουσα υποψηφιότητα για βράβευση, προϋπέθετε την υποβολή πλήρους κειμένου από τα μέλη της συγγραφικής ομάδας, την πλήρωση του ηλικιακού περιορισμού (έως 35 ετών) από το σύνολο των μελών της συγγραφικής ομάδας και τη μη κατοχή θέσης μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή από το σύνολο των μελών της συγγραφικής ομάδας.

Η αξιολόγηση των άρθρων έγινε με τα εξής κριτήρια: α) διάρθρωση, συνοχή και ύφος κειμένου (25%), β) εύρεση και αξιοποίηση των κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών (15%), γ) πληρότητα και βάθος ανάλυσης (25%), δ) τήρηση των προδιαγραφών που έχουν δοθεί (10%), και ε) προφορική παρουσίαση (25%).

Οι βραβευθείσες εργασίες είναι υποψήφιες προς δημοσίευση σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού ΑΕΙΧΩΡΟΣ. Η δημοσίευση των άρθρων προϋποθέτει την εκ νέου υποβολή τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού, προκειμένου να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία κρίσης.

 

Τα μέλη της Επιτροπής:

 

Βογιαζίδης Νικολός

Καλλιώρας Δημήτρης

Λαλένης Κώστας

Πολύζος Σεραφείμ

Σταθάκης Δημήτρης

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος

Τσέλιος Βασίλης

Χαϊνταρλής Μάριος

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής
περίληψης:
12/01/2015
Νέα προθεσμία υποβολής
περιλήψεων:
23/03/2015
Νέα κοινοποίηση απόφασης
αποδοχής περιλήψεων
(με σχόλια):
18/05/2015
Προθεσμία υποβολής ταινιών
για το διαγωνισμό:
22/06/2015
Νέα υποβολή πλήρους κειμένου
(για ένταξη στα πρακτικά)
ή διορθωμένης περίληψης:
20/07/2015
(Νέο) Επιλογή ταινιών για
προβολή στο διαγωνισμό:
27/07/2015
(Νέο) Καταληκτική ημερομηνία
έγκαιρης εγγραφής:
31/07/2015
Καταληκτική ημερομηνία
εγγραφής εισηγητών
για ένταξη στο πρόγραμμα:
04/09/2015

Χορηγοί


epsa
.
  banner 80x180 low
LOGO OLYMPOS PANTONE  
 maketa1  

bannerparallilon

 

rss logo      facebook logo      twitter logo

 

prd2

 

 

Σύμβουλοι Διοργάνωσης


AlphaWeb320.