Ευχαριστούμε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο Συνέδριο και συνέβαλαν στην επιτυχία του! Διαβάστε περισσότερα νέα...

 

 

Οι σύνεδροι που συμμετέχουν στα προεδρεία παρακαλούνται:

  1. Να ενημερώσουν άμεσα σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας στο προεδρείο
  2. Να παρευρίσκονται στην αίθουσα 15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίας προκειμένου να ελέγξουν ποιοι εισηγητές είναι παρόντες (σε κάθε συνεδρία προηγείται διάλειμμα)
  3. Να σημειώνουν τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε ειδικό χαρτί που θα τους έχουν δώσει οι εθελοντές
  4. Να κηρύσσουν την έναρξη και λήξη της συνεδρίας στην προβλεπόμενη ώρα (θα υπάρχει κεντρική ειδοποίηση με κουδούνι)
  5. Να τηρούν αυστηρά το χρόνο παρουσιάσεων στα 15 λεπτά (συστήνεται η χρήση της αντίστροφης μέτρησης στο κινητό)
  6. Να χρησιμοποιούν τις κίτρινες και κόκκινες κάρτες στα 5 και 2 λεπτά αντίστοιχα

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής
περίληψης:
12/01/2015
Νέα προθεσμία υποβολής
περιλήψεων:
23/03/2015
Νέα κοινοποίηση απόφασης
αποδοχής περιλήψεων
(με σχόλια):
18/05/2015
Προθεσμία υποβολής ταινιών
για το διαγωνισμό:
22/06/2015
Νέα υποβολή πλήρους κειμένου
(για ένταξη στα πρακτικά)
ή διορθωμένης περίληψης:
20/07/2015
(Νέο) Επιλογή ταινιών για
προβολή στο διαγωνισμό:
27/07/2015
(Νέο) Καταληκτική ημερομηνία
έγκαιρης εγγραφής:
31/07/2015
Καταληκτική ημερομηνία
εγγραφής εισηγητών
για ένταξη στο πρόγραμμα:
04/09/2015

Χορηγοί


epsa
.
  banner 80x180 low
LOGO OLYMPOS PANTONE  
 maketa1  

bannerparallilon

 

rss logo      facebook logo      twitter logo

 

prd2

 

 

Σύμβουλοι Διοργάνωσης


AlphaWeb320.