Ευχαριστούμε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο Συνέδριο και συνέβαλαν στην επιτυχία του! Διαβάστε περισσότερα νέα...

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής Περιλήψεων


Η επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ανακοινώνει πως δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων μέχρι τις 23 Μαρτίου 2015.

Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής είναι ενεργοποιημένο στον παρόντα ιστότοπο (http://conferenceprd4.prd.uth.gr/) και έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες υποβολής και ένα υπόδειγμα περίληψης.


Όλες οι υποβληθείσες περιλήψεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και όσες εγκριθούν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Οι πλήρεις εργασίες των εγκεκριμένων περιλήψεων που θα υποβληθούν έως τις 29 Ιουνίου 2015 θα ενταχθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου.Κατά τη διαδικασία υποβολής της περίληψης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προφορικής παρουσίασης ή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster).

 

Ανακοινώθηκε η ιστοσελίδα του 4ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής
περίληψης:
12/01/2015
Νέα προθεσμία υποβολής
περιλήψεων:
23/03/2015
Νέα κοινοποίηση απόφασης
αποδοχής περιλήψεων
(με σχόλια):
18/05/2015
Προθεσμία υποβολής ταινιών
για το διαγωνισμό:
22/06/2015
Νέα υποβολή πλήρους κειμένου
(για ένταξη στα πρακτικά)
ή διορθωμένης περίληψης:
20/07/2015
(Νέο) Επιλογή ταινιών για
προβολή στο διαγωνισμό:
27/07/2015
(Νέο) Καταληκτική ημερομηνία
έγκαιρης εγγραφής:
31/07/2015
Καταληκτική ημερομηνία
εγγραφής εισηγητών
για ένταξη στο πρόγραμμα:
04/09/2015

Χορηγοί


epsa
.
  banner 80x180 low
LOGO OLYMPOS PANTONE  
 maketa1  

bannerparallilon

 

rss logo      facebook logo      twitter logo

 

prd2

 

 

Σύμβουλοι Διοργάνωσης


AlphaWeb320.