Ευχαριστούμε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο Συνέδριο και συνέβαλαν στην επιτυχία του! Διαβάστε περισσότερα νέα...

 

 

Αγαπητοί σύνεδροι

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας της υποβολής των διορθωμένων περιλήψεων και των τελικών κειμένων για ένταξη στα πρακτικά που αφορούν σε όλες τις συνεδρίες έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι σύνεδροι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Συνεδρίου είτε τηλεφωνικά στο 2421074494 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του Συνεδρίου

Αγαπητοί σύνεδροι,

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει αποφασίσει τη διοργάνωση ειδικών συνεδριών για νέους επιστήμονες, ηλικίας μέχρι και 35 ετών, με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών και επαγγελματικών τους πονημάτων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων, εκτός από την αποδοχή της υποβληθείσας περίληψης, προϋποθέτει την υποβολή πλήρους κειμένου, την πλήρωση του ηλικιακού περιορισμού (έως 35 ετών) από το σύνολο των μελών της συγγραφικής ομάδας και τη μη κατοχή θέσης μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή από το σύνολο των μελών της συγγραφικής ομάδας.

Οι συγγραφείς οι οποίοι έλαβαν θετική εισήγηση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλούνται να υποβάλουν τα πλήρη κείμενα προς αξιολόγηση και πιθανή βράβευση έως τις 13/07/2015. Η Επιστημονική Επιτροπή πρόκειται να αποστείλει κείμενο με επισημάνσεις και σχόλια προς τους συγγραφείς στις 31/07/2015. Στη συνέχεια, οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν τα αναθεωρημένα πλήρη κείμενα μέχρι τις 01/09/2015.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς των πλήρων κειμένων να τηρήσουν τις επίσημες προδιαγραφές που έχουν ανακοινωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου (μπορούν να βρεθούν εδώ.)

Τα άρθρα θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) διάρθρωση, συνοχή και ύφος κειμένου (25%),

β) εύρεση και αξιοποίηση των κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών (15%),

γ) πληρότητα και βάθος ανάλυσης (25%),

δ) τήρηση των προδιαγραφών που έχουν δοθεί (10%), και

ε) παρουσίαση εργασίας (25%).

Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα βραβευθούν από τους χορηγούς του Συνεδρίου (πρόκειται να υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση προσεχώς). Οι πέντε καλύτερες εργασίες θα είναι υποψήφιες προς δημοσίευση σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού ΑΕΙΧΩΡΟΣ. Η δημοσίευση των άρθρων προϋποθέτει την εκ νέου υποβολή τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού, προκειμένου να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία κρίσης.

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Οι αποφάσεις αποδοχής των περιλήψεων και τα σχόλια των κριτών αναρτηθήκαν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Για την προβολή των κρίσεων αλλά και την διαχείριση των τελικών κειμένων απαιτείται να συνδεθείτε στο σύστημα με τα στοιχεία του λογαριασμού μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η υποβολή των περιλήψεων.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής
περίληψης:
12/01/2015
Νέα προθεσμία υποβολής
περιλήψεων:
23/03/2015
Νέα κοινοποίηση απόφασης
αποδοχής περιλήψεων
(με σχόλια):
18/05/2015
Προθεσμία υποβολής ταινιών
για το διαγωνισμό:
22/06/2015
Νέα υποβολή πλήρους κειμένου
(για ένταξη στα πρακτικά)
ή διορθωμένης περίληψης:
20/07/2015
(Νέο) Επιλογή ταινιών για
προβολή στο διαγωνισμό:
27/07/2015
(Νέο) Καταληκτική ημερομηνία
έγκαιρης εγγραφής:
31/07/2015
Καταληκτική ημερομηνία
εγγραφής εισηγητών
για ένταξη στο πρόγραμμα:
04/09/2015

Χορηγοί


epsa
.
  banner 80x180 low
LOGO OLYMPOS PANTONE  
 maketa1  

bannerparallilon

 

rss logo      facebook logo      twitter logo

 

prd2

 

 

Σύμβουλοι Διοργάνωσης


AlphaWeb320.